Sitemap
en

Trener krisehåndtering

 

I november gjennomførte Norges Bank en fullskala beredskapsøvelse.

Et bombeangrep ved bankens lokaler i London satte beredskapsorganisasjonen på en real prøve.

Øvelsen involverte flere aktører ved bankens kontorer i både Oslo og London.

Proactima støttet banken i planlegging og gjennomføring, og deltok selv med 17 personer i spillstab.

– Treningen ga oss gode svar. Vi fikk bekreftet at mye er på plass, men vi fant også områder hvor vi kan bli enda bedre. Jeg er glad vi finner feil og forbedringspunkter i en øvelse, og ikke ved en reel hendelse. Jeg ser ikke bort ifra at vi gjennomfører en tilsvarende storøvelse i 2018, sier spesialrådgiver Simen Østgaard i Norges bank.

Norges Bank har rammeavtale på beredskapstjenester med Proactima.

Funn fra øvelsen blir nå grunnlag for et videre, og spisset, treningsløp for beredskapsorganisasjonen.

Kontaktperson Proactima – Jo Tidemann99 09 47 27

øvelse_04_2
 øvelse_10_2
 øvelse_06_2