Ytre miljø

Proactima er en komplett leverandør av miljøtjenester.

Proactima har sterk fagkompetanse innen ytre miljø, og har lang erfaring i å løse utfordringer på dette området, primært for olje- og gassindustrien, men også annen industri og myndigheter. Vi kjenner det norske og internasjonale miljøregelverket og myndighetenes forventninger til bedriftene.

Vår kompetanse omfatter kjemikaliers miljøegenskaper, konsekvenser av utslipp til det marine miljøet, miljørisiko, beredskap knyttet til akutte oljeutslipp, risikoanalyser knyttet til klimaendringer, oppbygging av styringssystemer og vurdering av samsvar med gjeldende lover, regler og standarder. Vi utarbeider nødvendige analyser og søknader og gir løpende miljørådgivning.

Proactima er en komplett leverandør av miljøtjenester til oljeindustrien, og leverer miljøtjenester til alle deler av et oljefelts livssyklus.

Kontakt