Kultur og organisasjon

Skap kunnskap

Proactima tilbyr en rekke tjenester innen analyse og vurdering av sikkerhetskritiske aspekter, fra vurdering av effekten av sikkerhetsrelaterte tiltak, til å identifisere og beskrive eksisterende HMS-kultur for å forutsi sikkerhetskritiske konsekvenser av organisatoriske endringer.

Systematisk utvikling av HMS-kultur

En velfungerende kultur bidrar ved å støtte organisasjonens strategier og mål. I noen tilfeller kan kulturen likevel arbeide mot organisasjonens mål. Dette kan være risikofylt. Aktivt arbeid med en risikofylt kultur kan være helt nødvendig for å hindre en ulykke. Kultur kan endres, men det krever kontinuitet, kompetanse og kommunikasjon. Proactima har tung fagkompetanse innen HMS-kultur og organisasjonsendringer. Våre konsulenter bidrar til kartlegging, implementering og tidlig drift av et HMS-kulturprogram.

Identifisering av sikkerhetskritiske konsekvenser

Organisatoriske endringer; restrukturering, fusjoner, oppkjøp, nedbemanning og teknologiske endringer har ofte sikkerhetskritiske konsekvenser. Det er viktig at organisasjonen opprettholder kontrollen over sikkerheten både i selve endringsprosessen, og i den endelige organisasjonen. Vi kan bidra med å identifisere og analysere mulige sikkerhetskritiske konsekvenser og identifisere tiltak.

Evalueringer

Som et ledd i kvalitetsstyringen er det naturlig å vise resultat av sikkerhetsrelaterte tiltak som opplæring, undervisning, endringer i styringssystemer og så videre. Proactima tilbyr flere verktøy for identifisering og måling av effekt. Produktene omfatter både kvantitative data (pre-post testing gjennom undersøkelser, tester og målinger), og kvalitative (observasjoner, intervjuer) og beskrivende data.

Kartlegging av HMSK-kultur

Det kan være vanskelig å identifisere aspekter ved sikkerhetskulturen i en organisasjon. Proactimas team omfatter antropologer, psykologer og andre samfunnsvitere som kan kartlegge sikkerhetens kulturelle dimensjoner i organisasjonen.

Kontakt

Stian Opsahl Hetlevik +47 402 14 307