Beredskap

Proactima er et av landets fremste kompetansemiljøer innen beredskap for landbasert, maritim og petroleumsrelatert virksomhet.

EmergencyProactima har inngående kunnskap om hvilke krav som stilles til en beredskapsorganisasjon, og kan levere et bredt spekter av tjenester til alle nivåer.

Våre konsulenter har lang erfaring fra alle nivå i private, kommersielle og offentlige beredskapsorganisasjoner. Vi har god forståelse for gjeldende krav, og lang erfaring med analyser, kompetansekrav, planverk og beredskapsledelse på alle nivå.

Vi kan bistå med å bygge opp, trene og verifisere en komplett beredskapsorganisasjon tilpasset virksomheten, og har kapasitet til å være totalleverandør av de tjenester du trenger for å sette kompetansekrav, etablere, verifisere og forbedre din beredskapsorganisasjon, evaluere underleverandørers beredskapsorganisering, eller gjøre en uavhengig vurdering av den etablerte beredskap.

Beredskapsanalyse

Våre beredskapsanalyser gjennomføres i samsvar med relevante regelverkskrav og bransjestandarder. Relevante interessenter involveres i arbeidet for å sikre kvaliteten på analyseresultatene, forankre resultatene og forenkle implementeringer av tiltakene. Lokasjonsspesifikke forhold som påvirker risikonivået bør også være risikovurdert, og følges opp med en lokasjonsspesifikk beredskapsanalyse.

Basert på analysen kan oppdragsgiver etablere, ha tilsyn med og kontinuerlig forbedre sin beredskapsløsning.

Beredskapsdokumentasjon

Proactima har høy kompetanse og lang erfaring fra myndighetstilsyn, offentlige nød- og beredskapsetater, nasjonal havarikommisjon og private og frivillige beredskapsaktører. Vi har erfaring fra alle ledd i lokal, regional og nasjonal beredskapsorganisering, fra taktisk innsats på skadested, til strategiske og omdømmemessige vurderinger.

Dette gjør oss i stand til å forstå behovene i din organisasjon, og omsette dem til korrekt og effektiv beredskapsdokumentasjon som tilfredsstiller brukernes, selskapets og myndighetenes krav til form og innhold. Vi har også lang erfaring med å tilpasse beredskapsdokumentasjon til elektroniske støtteverktøy.

Menneskelige faktorer i beredskap og krisehåndtering

Beredskapssituasjoner krever ledere som tar raske og gode beslutninger under stress. Stress påvirker oppmerksomhet, hukommelse og kommunikasjon. Kunnskap om dette er nødvendig for god ledelse. Proactima kan bidra med alt fra foredrag og opplæring i menneskelige reaksjoner i krisesituasjoner for beredskapspersonell, til utvelgelse av personell som skal delta i beredskapsorganisasjonen.

Vi har psykologer som bistår organisasjoner, grupper eller individer ved kritiske hendelser, og tilbyr ulike former for oppfølging som for eksempel defuse eller debrief i gruppe, eller individuell oppfølging. Proactima bistår også med etablering av kollegastøtteordning. Organisasjon får da ansatte med kompetanse til å forstå og mestre rollen som kollegastøtte, samt et eget støtteapparat som kan benyttes ved kritiske hendelser.

Proactima leverer kurs og praktisk trening for ansatte som skal ivareta involverte og pårørende i en krisesituasjon, og tilbyr bistand ved organisering, etablering og drift av mottak for involverte og pårørende.

Risiko og beredskap for skoleledelse

I samarbeid med flere videregående skoler har vi utarbeidet et tilpasset opplegg for risiko- og beredskapsarbeid i skolen.

Våre beredskapskurs

Kontakt