Sitemap
en

Super-simulator avslører svakheter

oil-spill-3-800x450Havmodellerings-ekspertene DHI og Proactima har utviklet en simulator som tegner et ærlig bilde av den reelle oljevernberedskapen på norsk sokkel.

Etter år med utvikling og testing er simulatoren MIKE trimmet, spisset og klar til bruk i arbeidet med å etablere styrket oljevernberedskap i forbindelse med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

Simulatoren har allerede vist at den øker nytteverdien av oljevernanalyser i planlegging av brønner og dokumenterer effekt av risikoreduserende tiltak. Prosjektleder i Proactima Jared Eckroth forklarer:

– MIKE representerer et helt nytt konsept for kostnadseffektive miljørisiko- og beredskapsanalyser for oljevern. Simulatoren produserer data gjennom å inkludere oljevernberedskap i oljedriftsimuleringer med systemenes faktiske effektivitet i forhold til bølger, lys og værforhold.

Simulatoren visualiserer oljedrift i enkeltscenarier med 3D animasjoner og video. Resultatet viser oljedrift, beredskapsaksjonen, spredning og stranding i kystområder time for time og med høy geografisk oppløsning.

– Med MIKE kan vi utføre alle typer simulering av drift og spredning i alle norske havområder og langt utenfor. Med modellen kan vi sette opp detaljerte simuleringer rundt et utslippssted eller et valgt kystavsnitt, forklarer Eckroth.

Proactima og DHI presenterte simulatoren under et NOFO fagforum i mars, og leder en ny samling i slutten av mai.

Kontaktperson: Jared Eckroth – 942 93 829