Om Proactima

Proactima er en nasjonalt anerkjent leverandør av tjenester innen risikostyring, samfunnssikkerhet og HMS-ledelse.

Vi har en helhetlig tilnærming til fagområdene, og tilbyr derfor tjenester innen:

Vi har ledende spesialister på alle våre tjenesteområder, og alle våre konsulenter har spesialistkompetanse innen minst ett av selskapets tjenesteområder. Dette gir et spennende arbeidsmiljø og gjør at vi kan sette sammen prosjektteam tilpasset det enkelte oppdraget og kundens behov.

For å styrke vår evne til å tilpasse oss kundens behov, er det opprettet et underselskap som heter Proactima Project Services (PPS). Det er et nettverk av 50 uavhengige konsulenter med bred og solid bakgrunn fra petroleumsindustrien, som leies ut til bedrifter med behov for konsulentstøtte.

Bredde

I løpet av selskapets 10 år lange historie, har vi utført en rekke prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innenfor olje- og gassindustrien, samferdsel, maritim sektor, offentlig sektor og bank og forsikring. Det er et mål for oss å være i forkant av utviklingen, og vi er derfor engasjert i en rekke FoU-prosjekt.

Historie

Proactima ble startet i Stavanger i 2003 av Hermann Steen Wiencke og Richard Heyerdahl. Etter en forsiktig start, har veksten vært eventyrlig. Tidlig 2006 var vi syv ansatte, og i 2016 er vi 90 erfarne konsulenter ved våre kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim.

Visjon

Proactima skal være en nasjonalt anerkjent leverandør av tjenester innen risikostyring, HMS-ledelse og samfunnssikkerhet. Med anerkjent mener vi:

 • Anerkjent hos våre kunder for gode produkter, høy kompetanse og riktig kvalitet på våre tjenester.
 • Anerkjent i samfunnet (fagmiljø, relevante bransjer, kunder) som en bidragsyter til utviklingen av fagområdene våre gjennom deltagelse i nasjonale F&U-programmer og nyutvikling av produkter og tjenester.
 • Anerkjent i bransjen som en attraktiv arbeidsplass som gir gode utviklingsmuligheter, gode rammebetingelser, og der det er gøy å jobbe.

Verdigrunnlag

Integritet, kompetanse og balanse er Proactimas kjerneverdier. Verdiene viser vei og forteller hvordan vi skal gå frem for nå våre mål.

Kompetanse

 • Vi tror et systematisk arbeid med å bygge selskapskompetanse er viktig for å sikre høy kvalitet på produkter og tjenester.
 • Vi tror kontinuerlig læring er viktig for våre ansattes trivsel og utvikling.

Integritet

 • Vi skal levere det vi lover.
 • Vi skal følge lover og regler.
 • Vi skal være ærlige og åpne overfor våre kunder, og vi skal ha en ærlig og åpen dialog internt i selskapet.

Balanse

 • Frihet og ansvar: vi ønsker selvstendige ansatte som skal ha stor grad av frihet i utførelsen av sitt arbeid, men som har stor ansvarsfølelse og følger selskapets verdier og holdninger.
 • Individ og fellesskap: vi ønsker at de ansatte skal kunne utvikle og utfolde seg, men samtidig hjelpe andre og bidra til fellesskapet.
 • Arbeid og familie: vi ønsker at ansettelse i Proactima skal kunne kombineres med et godt familieliv.