Sitemap
en

Ledige stillinger i Trondheim

Proactimas fagmiljø består per i dag av ca 70 konsulenter fordelt på våre kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim. Vi søker nå etter dyktige og erfarne kandidater med gode konsulentegenskaper til vårt kontor i Trondheim, som kan være med å videreutvikle våre tjenester, opprettholde vår markedsledende posisjonVi søker spesielt etter kandidater med erfaring fra kraftbransjen, olje & gass-næringen eller samferdselssektoren, men kandidater med erfaring fra andre bransjer oppfordres også til å søke.

VIRKSOMHETSTYRING, RISIKOSTYRING OG KVALITETSSTYRING

Vi søker deg som har jobbet med forbedrings- og utviklingsprosesser på virksomhetsnivå. Du har god organisasjons- og forretningsforståelse, og evner å se sammenhengen mellom strategisk og operasjonelt nivå. Du er også en god relasjonsbygger som skaper trygghet for at Proactima leverer gode tjenester.

HMSK-LEDELSE, TEKNISK SIKKERHET, RISIKOANALYSER, PROSESSFORBEDRINGER

Vi søker deg som har jobbet med arbeidsområder som HMSK-ledelse, teknisk sikkerhet, sikkerhetsstyring og risikoanalyser. Vi søker også deg som har jobbet med forbedringsarbeid og prosessutvikling. Du har god organisasjons- og forretningsforståelse, og evner å se sammenhengen mellom strategisk og operasjonelt nivå.

Søknadsfrist: 10.01.2018

For mer informasjon, ta kontakt med leder av Trondeheimskontoret Jens Thomas Sagør, 99 52 38 86

Les mer og søk på stillingene her.