Krisekommunikasjon

Alle bedrifter kan rammes av kriser, og de aller fleste av dem dømmes ikke etter hvordan krisen oppstod, men hvordan bedriften håndterte og kommuniserte under krisen.

Det handler om to kriser; den reelle hendelsen og hvordan den blir håndtert. Effektiv krisekommunikasjon består av mange disipliner. Proactima kan bistå i de fleste av disse. Krisekommunikasjon, omdømmestyring og mediehåndtering er tre områder som griper inn i hverandre, og som alle påvirker utfallet av en krise.

Proactimas nye kurs, Krisekommunikasjon – workshop over to dager, gir et solid grunnlag for å lose organisasjonen tryggere gjennom en mulig krise.

Kurset holdes i Proactimas lokaler i din by, men ved spesielle behov kan det også avholdes andre steder om ønskelig.

Proactima jobber helhetlig og dekker hele risikospekteret, med fagkompetanse knyttet til sikkerhet, beredskap og kommunikasjon. Vi retter dette kurset inn mot krisekommunikasjon, men du vil oppleve at vi tenker helhetlig i vårt sikkerhetsarbeid.

Målgruppe:

Kurset egner seg for organisasjoner med begrensede ressurser dedikert kommunikasjon, samt nyetablerte organisasjoner som raskt trenger å få sin beredskap på plass, også kommunikasjonsmessig.

Innhold:

  1. Etablere grunnmur for beredskap og krisekommunikasjon
  2. Grunnleggende ferdigheter krisekommunikasjon
  3.  Stakeholderanalyse
  4. Tabletop
  5. Medietrening m/kamera

Alternativ:

Dersom man ønsker det, og bruker en dag ekstra, vil det være relevant med følgende modul fra Proactimas kursportefølje:

«Mennesket i beredskap»

  • Hva skjer med de som skal håndtere en hendelse når de er i en stress eller krisesituasjon.
  • Hvordan påvirkes oppmerksomhet, hukommelse og handling.
  • Hvordan skal vi ivareta de som blir utsatt for en hendelse eller deres pårørende.

Kontakt

Jan Eirik Gjerdevik – 91 32 55 11