HMS-kurs for ledere

Hvordan kan du som leder arbeide systematisk for å oppnå gode HMS-resultater?

Det er klare og dokumenterte positive sammenhenger mellom godt arbeidsmiljø og lønnsom drift.

I tillegg sier arbeidsmiljølovens § 3-5 at alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

Dette innebærer at alle bedriftsledere og ledere med personalansvar skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, og om arbeidsmiljøloven.

Kurset dekker dette lovpålagte kravet til HMS-opplæring av ledere.

Mål

• Bedre forståelse for HMS-arbeidets betydning for både bedrift og individ.
• Kunnskap om hvordan du som leder kan arbeide systematisk for å oppnå gode HMS-resultater.
• Styrket motivasjonen for å arbeide med HMS.

Innhold

Kurset i HMS for ledere er strukturert rundt prinsipper for kontinuerlig forbedring:

  • Motivasjon – Hvorfor skal vi jobbe med HMS?
  • Strukturert planlegging – Hvor vil vi?
  • Utfør – Hvordan kommer vi dit?
  • Kontroller – Vet vi om vi er på rett vei?
  • Korriger – Må vi endre kursen?

Du vil også lære mer om:

  • Lover og regler innen HMS.
  • Utfordringer innen helse/arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet.
  • Ulike verktøy og virkemidler.

Målgruppe

Ledere med personalansvar i privat og offentlig sektor.

Læringsform

E-læring (3-4 timer).

Bedriftsinternt anbefales e-læring i kombinasjon med en avsluttende samlingsdag med fokus på HMS-kultur, praktiske eksempler og gruppeoppgaver.

Nødvendige forkunnskaper

Ingen

Kontakt

Demoversjon av HMS for ledere

Kjøp og logg på kurset HMS for ledere på Trainingportal