Sitemap
nb

Oppdatert fagbok

Willy R

Proactima-konsulent og medforfatter, Willy Røed

Universitetsforlaget lanserer 2. utgave av fagboka “Risikoanalyse”. Boka er ført i pennen av Proactima-konsulentene Hermann S Wiencke og Willy Røed, i samarbeid med UiS-professor og risiko-nestor Terje Aven.

“Risikoanalyse” ble utgitt første gang i 2007, og er nå oppdatert til å passe utviklingen som har vært i risikofaget siden den gang. Boka drøfter analysenes plass i risikostyringen. Hvordan bør risikoanalysene planlegges, gjennomføres og brukes, slik at de holder faglig høyt nivå og blir nyttige for virksomheten.

– Vi vet alle hva en ulykkesgranskning er: Etter en ulykke forsøker du å finne ut hvorfor noe gikk galt. Når du gjør en risikoanalyse, gjør du det samme, men i forkant av ulykken, forklarer Proactima-konsulent og medforfatter Willy Røed til Universitetsforlaget sin blogg, Ublogg.

Teorien belyses gjennom en rekke eksempler fra ulike samfunnsområder, som transport, helse, olje og gass, IKT og kommunal virksomhet. Hvert eksempel innledes med et beslutningsproblem, og viser hvordan analysene kan brukes for å gi hensiktsmessig beslutningsstøtte. Risikoanalyse omhandler problemstillinger knyttet til sikkerhet både når det gjelder ulykkeshendelser og tilsiktede handlinger som sabotasje og terror.

Boken retter seg mot fagpersonell innen risikoanalyse, studenter i risiko- og sikkerhetsfag og ledere og beslutningstakere i ulike virksomheter og sektorer. Røed mener boka vil være nyttig lesing både for studenter innen risikoanalyse, og for dem som arbeider i en organisasjon eller et firma og skal analysere risiko selv.

Kjøp bok.

Kontaktperson:

Willy Røed – 91 12 67 68