Sitemap
en

Beskyttelse av persondata – GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) er et nytt regelverk som setter helt nye krav til bedrifter for hvordan de skal behandle personopplysninger. Dette omfatter persondata for egne ansatte, men kan også inkludere persondata for kunder, underleverandører og så videre, dersom selskapet innhenter og systematisk behandler persondata for disse.

Proactima bistår bedrifter i dette arbeidet og har utviklet en metode for å gjennomføre en samsvarsmåling av bedriftenes bruk av persondata opp mot det nye regelverket. Metoden innebærer at vi først kartlegger selskapets bruk av persondata. Deretter gjennomføres en risikovurdering av de ulike typene data de behandler. Basert på denne besluttes aktuelle tiltak for å redusere risiko. Prosedyrer og rutinebeskrivelser blir oppdatert og det blir utarbeidet informasjonsmateriell for å informere de registrerte om hvordan deres persondata blir behandlet og lagret.

Denne tilnærmingen gir kunden en pragmatisk gjennomgang av de ulike kravene for å sikre at bedriften opererer i samsvar med det nye regelverket.

Kontakt
Jan Helge Haugen
909 25 326